ZAPOSLITEV

Zavedamo se, da so za dosego želenih poslovnih rezultatov v največji meri zaslužni uspešni in odgovorni zaposleni, zato novim sodelavcem omogočamo osebnostno in karierno rast. Zaradi povečanega obsega dela in širitve podjetja vabimo k sodelovanju:

1/ Delovodjo na gradbišču

2/ Odgovornega vodja del – Vodja gradbišča (dipl. inž. grad.)

3/ Koordinatorja

1/ Delovodja

Izzivi, s katerimi se bo srečeval izbrani kandidat ter opis del in nalog:

 • vodenje operativnih del na gradbišču in objektih,
 • dnevno razporejanje delavcev na posamezne delovne naloge in sestavljanje delovnih skupin v skladu s planom napredovanja gradbenih del in usposobljenostjo posameznih delavcev,
 • skrb za pravočasno naročanje delovne sile in mehanizacije za potrebe gradbišča,
 • skrb za kvalitetno izvedbo gradbenih in obrtniško-instalacijskih del ter za dosledno izvajanje del po tehnoloških projektih gradbišča,
 • usmerjanje ter tehnična pomoč delavcem na gradbišču,
 • vodenje evidenc uporabe resursov, vodenje vseh vrst gradbiščne dokumentacije,
 • dnevno poročanje vodstvu gradbišča o stanju na gradbišču, dajanje predlogov glede tehnoloških izboljšav pri izgradnji objekta,
 • prevzem gradbenega materiala in njegovo skladiščenje skladno s shemo organizacije gradbišča in zavarovanje pred kvarjenjem in odtujitvijo,
 • skrb za celostno podobo podjetja na gradbišču,
 • skrb za izvajanje predpisov iz varstva pri delu ter uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih sorodnih del in nalog po navodilu nadrejenega.

Zaželena znanja, izkušnje in kompetence:

 • VI. strokovna izobrazba gradbene oz. druge ustrezne smeri – gradbeništvo (delovodja I), IV.stopnja (delovodja II),
 • ob ustreznih večletnih delovnih izkušnjah je primerna tudi nižja raven izobrazbe od zahtevane,
 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj,
 • organizacijske in komunikacijske veščine,
 • samoiniciativnost,
 • sposobnost timskega dela,
 • usposobljenost za delo z osebnim računalnikom in programsko opremo,
 • vozniški izpit B kategorije.

 

2/Odgovorni vodja del – Vodja gradbišča (dipl. inž. grad.)

Izzivi, s katerimi se bo srečeval izbrani kandidat ter opis del in nalog:

 • sodelovanje pri koordinaciji dela na gradbiščih,
 • strokovni nadzor nad izvajanjem na gradbiščih,
 • vodenje in organiziranje del na gradbišču,
 • sodelovanje pri izdelavi planov in obračunov ,
 • sodelovanje pri pripravi tehničnih rešitev,
 • sodelovanje pri izdelavi popisov del in predračunov,
 • sodelovanje na tehničnih pregledih,
 • sodelovanje pri pripravi letnega načrta,
 • tekoče spremljanje realizacije in stroškov ter izdelava mesečnih poročil,
 • skrbništvo nad sklenjenimi pogodbami,
 • ostala dela po nalogu vodje.

Zaželena znanja, izkušnje in kompetence:

 • VI. ali VII. stopnja izobrazbe smer gradbeništvo ipd.,
 • strokovni izpit za odgovornega vodjo del,
 • usposobljenost za delo z osebnim računalnikom in programsko opremo,
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj,
 • vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
 • vozniški izpit B kategorije.

 

3/ Koordinator

Usklajevanje del med prodajno pisarno in gradbiščem.

Izzivi, s katerimi se bo srečeval izbrani kandidat ter opis del in nalog:

 • Komunikacija s strankami glede želenih sprememb v stanovanjih
 • Priprava in vnos sprememb načrtov arhitekture in elektro instalacij, na podlagi želja strank
 • Priprava tabelaričnih prikazov za sistematično vodenje sprememb po stanovanjih
 • Priprava popisov sanitarne opreme
 • Usklajevanje popisov sanitarne opreme na podlagi sprememb oz. izbora strank in priprava tehničnih risb za montažo
 • Naročila sanitarne opreme
 • Prevzem in pregled dostavljene opreme
 • Tabelarično vodenje montaže oz. predaje opreme izvajalcem
 • Priprava popisov keramike
 • Usklajevanje popisov keramike na podlagi sprememb oz. izbora strank
 • Priprava seznamov doplačil za stranke na podlagi želenih sprememb
 • Komunikacija z izvajalci in predajanje informacij o spremembah
 • Nadzor nad izvedenimi deli oz. upoštevanjem sprememb
 • Priprava dokumentacije za tehnični pregled objekta
 • Pregled stanovanj in beleženje morebitnih napak v stanovanjih
 • Tabelarično vodenje zabeleženih napak v stanovanjih in posredovanje informacij izvajalcem (pred prevzemi)
 • Tabelarično vodenje napak v stanovanjih in koordiniranje terminov – koordinacija s stranko in izvajalcem
 • Komunikacija s strankami v primeru dodatnih vprašanj ali odprave reklamacij
 • Priprava letakov, časopisnih objav, reklamnih panojev in ostalih grafičnih vsebin
 • ostala dela po nalogu vodje.

Zaželena znanja, izkušnje in kompetence:

 • ali VII. stopnja izobrazbe smer arhitektura, oblikovanje, gradbeništvo ipd.,
 • usposobljenost za delo z osebnim računalnikom in programsko opremo,
 • izkušnje oz. poznavanje dela na gradbišču, delo s strankami,
 • oblikovanje in uporaba tabel v Excelu (poznavanje funkcij za upravljanje tabel),
 • zelo dobre organizacijske sposobnosti,
 • oblikovanje grafičnih vsebin v Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign (prednost)
 • branje načrtov arhitekture in elektro instalacij (zaželjeno).

Kaj ponujamo:

 • zaposlitev s poskusnim delom z možnostjo podaljšanja in zaposlitve za nedoločen čas,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost osebnega in profesionalnega razvoja,
 • raznoliko in dinamično delo,
 • stabilno in urejeno delovno okolje.

Prošnje lahko posredujete po pošti na naslov podjetja Novi Vrtovi d.o.o., Jezdarska 2, 2000 Maribor ali na email: zaposlitev@novogradnje-maribor.si, do 15.4.2021.