Tehnične lastnosti2019-01-02T19:30:25+00:00

TEHNIČNE LASTNOSTI STANOVANJ

Možna so manjša odstopanja, do katerih lahko pride pri izvajanu del kot posledica izvedbe gradbeno obrtniških del ali na podlagi želj strank po spremembah.

  • STENE IN STROPOVI

Notranje površine armiranobetonskih plošč in sten bodo glajene in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami v belem tonu, opečne stene bodo ometane, glajene in slikane. Stene v kopalnicah in straniščih bodo obložene s keramičnimi ploščicami in slikane z vodoodpornimi barvami. Stene v kuhinji bodo povsod, tudi v območju predvidene bodoče opreme kuhinje, glajene in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami.

Svetla višina stanovanj (od gotovih tal do stropa) bo v pritličju in tipičnih etažah znašala 262 cm, razen v najvišji etaži, kjer bo višina 280cm.

  • TLAKI

Izvedeni bodo klasični betonski plavajoči estrihi s predpisano toplotno oziroma zvočno izolacijo. Finalni tlak v bivalnih prostorih bo parket z zaključnimi letvicami, v kopalnicah, straniščih, utilitijih pa keramika. Na balkonih, ložah in terasah se položijo lesene podnice v kombinaciji z drugimi materijali (prodec, umetna trava). 

STAVBNO POHIŠTVO

Okna in fasadne stene stanovanjskega dela bodo iz PVC okvirjev, najmanj 6 komorna, zastekljena z izolacijskim troslojnim termopan steklom. Na PVC stavbnem pohištvu v stanovanjih bodo nameščena senčila – zunanje ALU žaluzije z motornim ali ročnim pogonom delovanja. Notranja vrata bodo suhomontažna, podboji in vratna krila pa bodo furnirana ali folizirana. Vhodna vrata v stanovanja bodo protivlomna zvočno izolativna, s kovinskim jedrom in kovinskim podbojem svetle dim. 90/210 cm. Prav tako bodo vhodna vrata zagotavljala predpisano požarno zaščito. Vratno krilo vhodnih vrat bo opremljeno tudi s kukalom.

  • OKENSKE POLICE

Notranje okenske police bodo iz naravnega ali tehničnega kamna ali PVC, zunanje pa iz ALU pločevine.

  • SANITARNA KERAMIKA

V kopalnicah in WC-jih bodo vgrajeni tipski sanitarni elementi. WC školjke s podometnim kotličkom bodo viseče izvedbe. V vseh stanovanjih bodo skladno s projekti nameščeni prostorni tuši, v nekaterih štirisobnih stanovanjih se lahko kot dodatno opcijo po projektih vgradi vgradne ali samostoječe kadi.

  • ELEKTROINSTALACIJE

Vsako stanovanje bo prek svojega merilnega mesta in glavne varovalke priključeno na javno električno omrežje. Priključitev bo izvedena v obliki enofaznega priključka z varovalnim elementom 1xDII-35A, z možnostjo izvedbe trifaznega priključka.V posameznem stanovanju bo nameščen nadometni stanovanjski razdelilec z varovalnimi elementi, izvedeni bodo tudi vsi razvodi zaključeni z vtičnicami in stikali. Svetila niso predmet ponudbe, razen stropnih svetil v kopalnici in v ložah. Na vtičnice je mogoče priključiti enofazne porabnike do moči 2,5 kW, razen v kuhinji, kjer je na predvideni lokaciji za štedilnik predviden fiksni priključek, na katerega je mogoče priključiti enofazni porabnik moči do 4 kW.

Za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev bo od priključne omarice v kleti stavbe do posameznega stanovanja izveden razvod z optičnimi vlakni, ki se v stanovanju zaključi v nadometni omarici za telekomunikacije. V posameznem stanovanju bo izveden razvod do posameznih telefonskih in televizijskih vtičnic. V vsakem stanovanju bo vgrajena govorna naprava – domofon za komunikacijo med glavnima vhodoma v stavbo in posameznim stanovanjem z možnostjo električnega odpiranja vhodnih vrat.

  • OGREVANJE

V stanovanjih bo izvedeno talno gretje preko toplotne črpalke. Za vsako stanovanje bo nameščen svoj števec porabe energije. Temperatura prostorov v stanovanju bo krmiljena s pomočjo sobnega termostata.

  • PREZRAČEVANJE

V mokrih zaprtih prostorih, kjer ni možnosti naravnega prezračevanja je predvideno prisilno prezračevanje.

  • VODOVOD

Za vsako stanovanje je predviden lasten vodomer. Izvedeni bodo vsi razvodi za hladno in toplo vodo, vključno z vodovodnimi baterijami. Priprava tople vode se bo vršila s pomočjo toplotne črpalke. 

• VODOVOD 

V stanovanjih najvišje etaže bo v dnevno bivalnem delu vgrajena klimatska naprava.

  • KLETNE SHRAMBE

Vsakemu stanovanju pripada kletna shramba. Vsaka kletna shramba bo imela razsvetljavo in električno vtičnico, vezano na števec stanovanja.

FINALNE OBDELAVE

Investitor in projektant si med izvedbo v primeru tehničnih zahtev pridružujeta pravico do zamenjave finalnih oblog in materialov s kvalitetno ekvivalentnimi.

STROPOVI

Vsi stropovi  v stanovanjih in stopniščih bodo glajeni in barvani z jupolom.

Strop garaže je ustrezno termoizoliran s kombi ploščami.

FINALNI TLAKI 

– Tlaki garaž bodo armirano betonski – zaglajeni.

– Tlaki predprostorov hodnikov ter stopnišč bodo v keramiki.

– Tlaki sanitarij in kopalnic stanovanj bodo v keramiki.

– Tlaki dnevnih sob in kuhinj bodo v gotovem hrastovem parketu I. klase z zaključnimi letvicami ali keramiki.

– Tlaki predsob in hodnikov bodo v namenski keramiki srednje kvalitete oziroma v nepoliranem grezu  vključno z nizkostensko obrobo ali gotovem hrastovem parketu I. klase.

– Tlaki balkonov, loggie in teras bodo zaključeni z lesenimi podnicami na podkonstrukciji. 

Vsa talna in stenska keramika, parketi, izbira in veziva so po izboru projektanta v soglasju z investitorjem.

FINALNE OBDELAVE NOTRANJIH ZIDOV 

– Vse armiranobetonske stene, razen sten garaž, shramb in tehničnih prostorov  bodo dva krat kitane in dvakrat opleskane z jupolom.

– Vse opečne stene bodo ometane, kitane in dvakrat opleskane z jupolom. Armiranobetonske stene v pritličju (garaži) so opleskane z barvo za beton.

– Predelne stene stanovanj bodo izdelane z mavčno kartonskimi ploščami  2 x 12,5mm na knauf podkonstrukciji. Med profili je nameščena zvočna izolacija, finalno bodo stene opleskane z jupolom.

– Predelne stene, ki mejijo na mokre prostore bodo izdelane z vodoodpornimi mavčni kartonskimi ploščami na podkonstrukciji iz pocinkane jeklene pločevine med profili bo kamena volna / po detajlu proizvajalca /. Dokončen izbor barv keramike, srednjega cenovnega razreda določi projektant z investitorjem. Stiki ploščic v vogalih se izvedejo z dvokomponentnim prozornim, polisulfidnim kitom, ki je tudi antifungiciden. Vogalni stiki keramičnih ploščic se izvedejo z zaključnimi profili.

– Predelne stene v sanitarnih prostorih, ki mejijo na instalacijske jaške med stanovanji bodo poleg zgoraj navedenih dejstev izdelane iz negorljivih mavčnih plošč.

– Zunanji zidovi objekta na balkonih in loggiah bodo izvedeni enako kot finalni zaključni sloj fasade.

– Stene vetrolova in stopnišč bodo opleskane z disperzijsko barvo, po izboru projektanta.

– Stene notranjih hodnikov in stopnišč bodo opleskane s poldisperzijsko barvo, po izboru arhitekta.

LOGGIE, BALKONI IN TERASE

Balkoni in terase so obloženi s tropskim lesom v kombinaciji s prodom in drugim materialom po detajlu arhitekta. Ograje so kovinske rešetke, cinkane in prašno barvane. Ponekod je zaradi estetskih razlogov ograja steklena ali zidana. Višina ograj je minimalno 100cm.

OGRAJE ATRIJEV v 1. nadstropju

Ograje bodo zazelenjene, z estetskimi dodatki po načrtu arhitekta.

OGRAJE STOPNIŠČ

Na stopniščih so predvidene ograje iz kovinskih rešetk in kovinskega držala.

STREHA

Streha objekta je ravna, izvedena z zaključnim slojem strešne folije z geotekstilom.  Del ob steni je toplotno izoliran z ekstrudiranim polistirenom. Zaključne obrobe so izvedene v  vroče cinkani pločevini. Dostop na streho in do prezračevalnih jaškov je zagotovljen preko predvidene odprtine v južnem komunikacijskem jedru. Vse obloge zračnikov so izdelane iz vroče cinkane in barvane pločevine.

KLEPARSKA DELA

Vsa kleparska dela na objektu bodo izvedena v pločevini, vroče cinkana in barvana. Gre za obrobe atike, vertikalne odtoke in pa odkapnike balkonov. Vertikalni odtoki žlebov so skriti v fasadi.

FASADA

Zunanji zidovi objekta so termoizolirani 16 oz. 20 cm  in zaglajeni – tankoslojna fasada  / kot npr. Demit. Barva po izvoru arhitekta. Del fasade se lahko zaključi z drugimi materiali po izboru arhitekta.

STAVBNO POHIŠTVO

PVC DELA  

Vsa zunanja vrata in okna stanovanj bodo iz namenskih PVC profilov / najmanj 6-komorni sistem /troslojna zasteklitev. Vsa okna in vrata imajo zunanje žaluzije na motorni pogon ali ročni pogon. Zunaj so predvidene alu okenske police.

ALU STAVBNO POHIŠTVO

Garažna vrata za uvoz v garažo bodo krmiljena v notranji zaprti garaži na elektropogon z daljinskim upravljalnikom.  Alu vhodna vrata objekta imajo predpisano požarno odpornost.

NOTRANJA VRATA

Notranja vrata bodo suhomontažna,  svetlih mer 80/210 cm, debelina podboja prilagojena debelini sten. Izjema so možna vrata  v mokre prostore svetlih mer 70/210  cm. Kljuke vrat bodo dvotočkovne kromirane.

OPOMBA: Vsa vrata ki mejijo na umetno odzračevane prostore so minimalno podrezana nad finalnim tlakom, ali pa imajo vgrajeno alu ali pvc  rešetko, svetla višina vseh vrat je 210 cm.

Vrata iz dnevno bivalnih prostorov proti hodniku niso predvidena . Vrata imajo enojno neoprensko tesnilo.

VHODNA VRATA STANOVANJ

Vhodna vrata v stanovanja bodo dimotesna, toplotno in zvočno izolirana po predpisanih normativih in imajo požarno odpornost, višine 210 cm. . Opremljena bodo s cilindrično ključavnico in vratnim kukalom.

INŠTALACIJE

Vsa  stanovanja  bodo ogrevana s pomočjo izmenjevalnika toplote v toplotni črpalki in talnega razvoda.

Vsako stanovanje bo imelo svoj  števec  porabe vode. Elektro  poraba  stanovanja  se  odčitava  na el. števcu  lociranem v kleti ali nadstropjih.

TV kabelski priklop se predvidi v  vsakem  stanovanju, predviden  je  tudi  telefonski oziroma računalniški  priključek.

Domofon bo  nameščen  v predprostoru  vsakega  stanovanja. 

Dnevno bivalni  prostori stanovanj v najvišji etaži imajo  predvideno  notranjo  hladilno -grelno enoto split sistem, zunanja  enota  pa  je  predvidena na strehi objekta. Za ostala stanovanja se predvidi groba instalacija za hladilne naprave. Elektro in strojne instalacije so razvidne iz projektov elektro in strojnih instalacij in opreme.

ZUNANJA UREDITEV

Skupni  pritlični  atrij je  ozelenjen s travo in zasajen z drevjem in grmovnicami.

Na zelenici je  nameščena  tudi  potrebna  urbana  oprema, igrala  za  otroke, klopi, koši za smeti in svetila.

Neposredno  ob  dovoznih in  intervencijskih  poteh  so  predvideni nadkriti in  zastrti smetarniki.