OBJEKT2019-01-02T22:59:15+00:00

Lastnosti stanovanj
V vseh notranjih stanovanjskih prostorih bo finalni tlak parket, razen v kopalnicah in hodnikih. Na balkonih in terasah bo položen tropski les v kombinaciji z gramozom in dugimi materiali.
– Vhodna vrata v stanovanja so varnostna in protivlomna ter opremljena s kukalom

– Okna so troslojna

– Na vseh oknih in vratih so žaluzije
– Vhodna vrata v kletne shrambe so kovinska na hodniku požarna
– Samostojno ogrevanje stanovanj s toplotnih črpalk zrak voda; krmiljenje prek sobnega termostata, ogrevalno telo je razvod talnega gretja
– Ventilatorji v kopalnicah
– Domofoni v stanovanjih

TEHNIČNE in ARHITEKTURNE LASTNOSTI STAVBE

I. ARHITEKTURNA ZASNOVA

Na območju gradnje je sprejet Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta. Predmetna gradnja bo umeščena na zemljišču parc. št 64/1, 64/2, 64/3, 62/23 in 62/24 k.o. Košaki.

Prometno je dostop do območja urejen preko ulice Košaški dol iz dveh smeri in sicer iz smeri kolodvora oz mesta in obvozice Lj – Avstrija oziroma Meljske strani. 

Med objekti bodo razporejene dostopne pešpoti in zelene površine. Otroška igrišča bodo razporejena skladno z dokumentacijo.

Izgrajeni bodo trije bloki s podzemno garažo. Vsak blok bosta sestavljala dva z garažo povezana vila bloka. Etažnost je K+P+1+T oziroma K+P+1+2+T, streha objekta je ravna ali rahlo nagnjena.

Oblikovno objekt sledi smernicam sodobne gradnje. Členjenost fasade po barvah in volumnih daje razgiban videz, razbija monotonost in poudarja posamezne elemente kot so vhodi, terase/balkoni ipd. Okna so različnih velikosti in dodatno pripomorejo k razgibanosti.

Stanovanjske stavbe so sestavljene iz vhodnega in zahodnega dela z ločenima vhodoma, dvigali in stopniščema. Povezuje ju skupna garaža za stanovalce. V prvih dveh objetih bo skupno po 18 stanovanj v tretjem pa 24. V garaži bo po izgradnji vseh treh objektov prostora za 90 parkirnih mest, 60 shramb in pripadajoči tehnični prostori ter šest stopnišč skupaj z dvigali.

Dimenzija zaprtih delov pritlične etaž objektov A in B je 45,40m x 20,45m. Objekt C pa meri 46,20m x 20,55m. Balkoni štrlijo iz fasade za 180cm.

II. KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA OBJEKTA

Stavba bo izvedena v masivni konstrukciji v kombinaciji armirano betonske konstrukcije in opečnih zidov. Predelne stene v posameznih stanovanjih so odvisno od konstrukcijskih zahtev, delno armirano betonske, delno suho montažne.

Stopniščne rame, podesti in hodniki bodo armirano betonski in obdelani s keramiko. Ob vsakem vhodu bo prostorno osebno dvigalo.

Streha stavbe bo železobetonska z dobro akumulacijo toplote in ustrezno toplotno izolirana. Kritina bo strešna folija.

Fasada bo izolirana skladno z veljavnimi predpisi in zaključena s tankoslojnim mineralnim ometom ali fasadnimi ploščami.

Za izvedbo preprečitve toplotnih mostov je predvidena vgradnja tipskih elementov – termokošar in sistem za preprečitev udarnega zvoka na stopnišču – tronsole v spodnjih dveh etažah.

Fasadno stavbno pohištvo je iz PVC ali ALU profilov zastekljeno z izolacijskim troslojnim termopan steklom.

III. FUNKCIONALNA ZASNOVA 

STANOVANJA

Vsaka stavba  ima  dva komunikacijska jedra, ki vključujeta stopnišče in dvigalo ter potekata od pritličja do 3. nadstropja.

Stanovanja so dostopna  preko  notranjih veznih  hodnikov, ki so  tudi  posredno  osvetljeni, preko stopnišč. Določena stanovanja imajo omogočen tudi direkten dostop iz dvigala.

Vsa stanovanja imajo dvostransko ali trostransko osvetlitev. 

Vsa stanovanja  imajo lastne zunanje površine. V pritličju jim pripadajo atriji v nadstropjih pa balkoni  ali  terase. V kleti  imajo stanovanja  shrambe in parkirna mesta, ki so dostopna preko dvosmerne rampe locirane na južnem delu območja. 

SKUPNI PROSTORI

Vsi skupni prostori bodo dokončno izdelani. Tlaki stopnišča, podestov in nastopnih ploskev stopniščnih ramp bodo obdelani s keramiko. Stene stopnišča in skupnih hodnikov bodo slikane s poldisperzijskimi barvami. Vse ograje na stopniščih bodo iz barvane Fe pločevine.

Skupni prostori v kleti in stopnišče so predvideni kot neogrevani hladni prostori. Prav tako bodo neogrevani tudi skupni hodniki v posameznih stanovanjskih etažah.

V skupnih prostorih bo izvedena električna instalacija za splošno in varnostno razsvetljavo. Splošna razsvetljava skupnih prostorov se bo vklapljala preko senzorjev. V stopnišču in skupnih hodnikih posameznih stanovanjskih etaž bodo instalirane tudi vtičnice za splošno rabo – čiščenje skupnih prostorov.

V vsaki stavbi bosta nameščeni električni osebni dvigali.

Glavni dostop v južni in severni del stavbe bo urejen v pritličju skozi predprostor, kjer bodo nameščeni nabiralniki in domofonska naprava. Vhod iz tega prostora v glavno stopnišče bo zaprt z električno ključavnico. Vrata se bodo odpirala s ključem oziroma magnetno kartico ali s tipko na internih domofonskih napravah v vseh stanovanjih. Dostop v posamezno stopnišče bo možen tudi iz garaže.

Vstop v garažo bo izveden preko uvozno izvozne rampe in bo opremljen z garažnimi sekcijskimi vrati, prav tako ima nekaj garaž lastna garažna sekcijska vrata. Odpiranje vrat na rampah bo potekalo s pomočjo magnetne kartice.

Objekt  ima  dva dvigala  za  stanovanjski del, nosilnosti minimalno 675kg, s širino teleskopskih vrat najmanj 80 cm .

V stopnišču oziroma skupnih hodnikih posameznih etaž bodo vgrajeni gasilni aparati.

IV. ZUNANJA UREDITEV IN KOMUNALNI PRIKLJUČKI

Okolica stavbe bo urejena po projektu zunanje ureditve.

Stavba bo prek novo predvidenih komunalnih priključkov priključena na obstoječe komunalne vode in sicer vodovod, kanalizacijo, elektriko intelekomunikacijsko omrežje. Glavni razvodi instalacij vodovoda, elektrike in telekomunikacij v stavbi bodo v skupnih prostorih.

Dovoz v garažo bo urejen iz interne ceste po dvosmerni dovozni rampi. Širina, naklon…

V. ZASNOVA PARKIRIŠČ

V kleti objektov bo po izgradnji 90 parkirnih mest. Nekaj parkirnih mest bo imelo pripravljeno grobo električno inštalacijo za priključek polnjenja vozil na električno energijo. Vsa ostala bodo imela od razdelilne omare do parkirnih mest pripravljene cevi.

TEHNIČNE LASTNOSTI STANOVANJ

Možna so manjša odstopanja, do katerih lahko pride pri izvajanu del kot posledica izvedbe gradbeno obrtniških del ali na podlagi želj strank po spremembah.

  • STENE IN STROPOVI

Notranje površine armiranobetonskih plošč in sten bodo glajene in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami v belem tonu, opečne stene bodo ometane, glajene in slikane. Stene v kopalnicah in straniščih bodo obložene s keramičnimi ploščicami in slikane z vodoodpornimi barvami. Stene v kuhinji bodo povsod, tudi v območju predvidene bodoče opreme kuhinje, glajene in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami.

Svetla višina stanovanj (od gotovih tal do stropa) bo v pritličju in tipičnih etažah znašala 262 cm, razen v najvišji etaži, kjer bo višina 280cm.

  • TLAKI

Izvedeni bodo klasični betonski plavajoči estrihi s predpisano toplotno oziroma zvočno izolacijo. Finalni tlak v bivalnih prostorih bo parket z zaključnimi letvicami, v kopalnicah, straniščih, utilitijih pa keramika. Na balkonih, ložah in terasah se položijo lesene podnice v kombinaciji z drugimi materijali (prodec, umetna trava).

STAVBNO POHIŠTVO

Okna in fasadne stene stanovanjskega dela bodo iz PVC okvirjev, najmanj 6 komorna, zastekljena z izolacijskim troslojnim termopan steklom. Na PVC stavbnem pohištvu v stanovanjih bodo nameščena senčila – zunanje ALU žaluzije z motornim ali ročnim pogonom delovanja. Notranja vrata bodo suhomontažna, podboji in vratna krila pa bodo furnirana ali folizirana. Vhodna vrata v stanovanja bodo protivlomna zvočno izolativna, s kovinskim jedrom in kovinskim podbojem svetle dim. 90/210 cm. Prav tako bodo vhodna vrata zagotavljala predpisano požarno zaščito. Vratno krilo vhodnih vrat bo opremljeno tudi s kukalom.

  • OKENSKE POLICE

Notranje okenske police bodo iz naravnega ali tehničnega kamna ali PVC, zunanje pa iz ALU pločevine.

  • SANITARNA KERAMIKA

V kopalnicah in WC-jih bodo vgrajeni tipski sanitarni elementi. WC školjke s podometnim kotličkom bodo viseče izvedbe. V vseh stanovanjih bodo skladno s projekti nameščeni prostorni tuši, v nekaterih štirisobnih stanovanjih se lahko kot dodatno opcijo po projektih vgradi vgradne ali samostoječe kadi.

  • ELEKTROINSTALACIJE

Vsako stanovanje bo prek svojega merilnega mesta in glavne varovalke priključeno na javno električno omrežje. Priključitev bo izvedena v obliki enofaznega priključka z varovalnim elementom 1xDII-35A, z možnostjo izvedbe trifaznega priključka.V posameznem stanovanju bo nameščen nadometni stanovanjski razdelilec z varovalnimi elementi, izvedeni bodo tudi vsi razvodi zaključeni z vtičnicami in stikali. Svetila niso predmet ponudbe, razen stropnih svetil v kopalnici in v ložah. Na vtičnice je mogoče priključiti enofazne porabnike do moči 2,5 kW, razen v kuhinji, kjer je na predvideni lokaciji za štedilnik predviden fiksni priključek, na katerega je mogoče priključiti enofazni porabnik moči do 4 kW.

Za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev bo od priključne omarice v kleti stavbe do posameznega stanovanja izveden razvod z optičnimi vlakni, ki se v stanovanju zaključi v nadometni omarici za telekomunikacije. V posameznem stanovanju bo izveden razvod do posameznih telefonskih in televizijskih vtičnic. V vsakem stanovanju bo vgrajena govorna naprava – domofon za komunikacijo med glavnima vhodoma v stavbo in posameznim stanovanjem z možnostjo električnega odpiranja vhodnih vrat.

  • OGREVANJE

V stanovanjih bo izvedeno talno gretje preko toplotne črpalke. Za vsako stanovanje bo nameščen svoj števec porabe energije. Temperatura prostorov v stanovanju bo krmiljena s pomočjo sobnega termostata.

  • PREZRAČEVANJE

V mokrih zaprtih prostorih, kjer ni možnosti naravnega prezračevanja je predvideno prisilno prezračevanje.

  • VODOVOD

Za vsako stanovanje je predviden lasten vodomer. Izvedeni bodo vsi razvodi za hladno in toplo vodo, vključno z vodovodnimi baterijami. Priprava tople vode se bo vršila s pomočjo toplotne črpalke.

• VODOVOD

V stanovanjih najvišje etaže bo v dnevno bivalnem delu vgrajena klimatska naprava.

  • KLETNE SHRAMBE

Vsakemu stanovanju pripada kletna shramba. Vsaka kletna shramba bo imela razsvetljavo in električno vtičnico, vezano na števec stanovanja.

FINALNE OBDELAVE

Investitor in projektant si med izvedbo v primeru tehničnih zahtev pridružujeta pravico do zamenjave finalnih oblog in materialov s kvalitetno ekvivalentnimi.

STROPOVI

Vsi stropovi  v stanovanjih in stopniščih bodo glajeni in barvani z jupolom.

Strop garaže je ustrezno termoizoliran s kombi ploščami.

FINALNI TLAKI 

– Tlaki garaž bodo armirano betonski – zaglajeni.

– Tlaki predprostorov hodnikov ter stopnišč bodo v keramiki.

– Tlaki sanitarij in kopalnic stanovanj bodo v keramiki.

– Tlaki dnevnih sob in kuhinj bodo v gotovem hrastovem parketu I. klase z zaključnimi letvicami ali keramiki.

– Tlaki predsob in hodnikov bodo v namenski keramiki srednje kvalitete oziroma v nepoliranem grezu  vključno z nizkostensko obrobo ali gotovem hrastovem parketu I. klase.

– Tlaki balkonov, loggie in teras bodo zaključeni z lesenimi podnicami na podkonstrukciji.

Vsa talna in stenska keramika, parketi, izbira in veziva so po izboru projektanta v soglasju z investitorjem.

FINALNE OBDELAVE NOTRANJIH ZIDOV 

– Vse armiranobetonske stene, razen sten garaž, shramb in tehničnih prostorov  bodo dva krat kitane in dvakrat opleskane z jupolom.

– Vse opečne stene bodo ometane, kitane in dvakrat opleskane z jupolom. Armiranobetonske stene v pritličju (garaži) so opleskane z barvo za beton.

– Predelne stene stanovanj bodo izdelane z mavčno kartonskimi ploščami  2 x 12,5mm na knauf podkonstrukciji. Med profili je nameščena zvočna izolacija, finalno bodo stene opleskane z jupolom.

– Predelne stene, ki mejijo na mokre prostore bodo izdelane z vodoodpornimi mavčni kartonskimi ploščami na podkonstrukciji iz pocinkane jeklene pločevine med profili bo kamena volna / po detajlu proizvajalca /. Dokončen izbor barv keramike, srednjega cenovnega razreda določi projektant z investitorjem. Stiki ploščic v vogalih se izvedejo z dvokomponentnim prozornim, polisulfidnim kitom, ki je tudi antifungiciden. Vogalni stiki keramičnih ploščic se izvedejo z zaključnimi profili.

– Predelne stene v sanitarnih prostorih, ki mejijo na instalacijske jaške med stanovanji bodo poleg zgoraj navedenih dejstev izdelane iz negorljivih mavčnih plošč.

– Zunanji zidovi objekta na balkonih in loggiah bodo izvedeni enako kot finalni zaključni sloj fasade.

– Stene vetrolova in stopnišč bodo opleskane z disperzijsko barvo, po izboru projektanta.

– Stene notranjih hodnikov in stopnišč bodo opleskane s poldisperzijsko barvo, po izboru arhitekta.

LOGGIE, BALKONI IN TERASE

Balkoni in terase so obloženi s tropskim lesom v kombinaciji s prodom in drugim materialom po detajlu arhitekta. Ograje so kovinske rešetke, cinkane in prašno barvane. Ponekod je zaradi estetskih razlogov ograja steklena ali zidana. Višina ograj je minimalno 100cm.

OGRAJE ATRIJEV v 1. nadstropju

Ograje bodo zazelenjene, z estetskimi dodatki po načrtu arhitekta.

OGRAJE STOPNIŠČ

Na stopniščih so predvidene ograje iz kovinskih rešetk in kovinskega držala.

STREHA

Streha objekta je ravna, izvedena z zaključnim slojem strešne folije z geotekstilom.  Del ob steni je toplotno izoliran z ekstrudiranim polistirenom. Zaključne obrobe so izvedene v  vroče cinkani pločevini. Dostop na streho in do prezračevalnih jaškov je zagotovljen preko predvidene odprtine v južnem komunikacijskem jedru. Vse obloge zračnikov so izdelane iz vroče cinkane in barvane pločevine.

KLEPARSKA DELA

Vsa kleparska dela na objektu bodo izvedena v pločevini, vroče cinkana in barvana. Gre za obrobe atike, vertikalne odtoke in pa odkapnike balkonov. Vertikalni odtoki žlebov so skriti v fasadi.

FASADA

Zunanji zidovi objekta so termoizolirani 16 oz. 20 cm  in zaglajeni – tankoslojna fasada  / kot npr. Demit. Barva po izvoru arhitekta. Del fasade se lahko zaključi z drugimi materiali po izboru arhitekta.

STAVBNO POHIŠTVO

PVC DELA  

Vsa zunanja vrata in okna stanovanj bodo iz namenskih PVC profilov / najmanj 6-komorni sistem /troslojna zasteklitev. Vsa okna in vrata imajo zunanje žaluzije na motorni pogon ali ročni pogon. Zunaj so predvidene alu okenske police.

ALU STAVBNO POHIŠTVO

Garažna vrata za uvoz v garažo bodo krmiljena v notranji zaprti garaži na elektropogon z daljinskim upravljalnikom.  Alu vhodna vrata objekta imajo predpisano požarno odpornost.

NOTRANJA VRATA

Notranja vrata bodo suhomontažna,  svetlih mer 80/210 cm, debelina podboja prilagojena debelini sten. Izjema so možna vrata  v mokre prostore svetlih mer 70/210  cm. Kljuke vrat bodo dvotočkovne kromirane.

OPOMBA: Vsa vrata ki mejijo na umetno odzračevane prostore so minimalno podrezana nad finalnim tlakom, ali pa imajo vgrajeno alu ali pvc  rešetko, svetla višina vseh vrat je 210 cm.

Vrata iz dnevno bivalnih prostorov proti hodniku niso predvidena . Vrata imajo enojno neoprensko tesnilo.

VHODNA VRATA STANOVANJ

Vhodna vrata v stanovanja bodo dimotesna, toplotno in zvočno izolirana po predpisanih normativih in imajo požarno odpornost, višine 210 cm. . Opremljena bodo s cilindrično ključavnico in vratnim kukalom.

INŠTALACIJE

Vsa  stanovanja  bodo ogrevana s pomočjo izmenjevalnika toplote v toplotni črpalki in talnega razvoda.

Vsako stanovanje bo imelo svoj  števec  porabe vode. Elektro  poraba  stanovanja  se  odčitava  na el. števcu  lociranem v kleti ali nadstropjih.

TV kabelski priklop se predvidi v  vsakem  stanovanju, predviden  je  tudi  telefonski oziroma računalniški  priključek.

Domofon bo  nameščen  v predprostoru  vsakega  stanovanja.

Dnevno bivalni  prostori stanovanj v najvišji etaži imajo  predvideno  notranjo  hladilno -grelno enoto split sistem, zunanja  enota  pa  je  predvidena na strehi objekta. Za ostala stanovanja se predvidi groba instalacija za hladilne naprave. Elektro in strojne instalacije so razvidne iz projektov elektro in strojnih instalacij in opreme.

ZUNANJA UREDITEV

Skupni  pritlični  atrij je  ozelenjen s travo in zasajen z drevjem in grmovnicami.

Na zelenici je  nameščena  tudi  potrebna  urbana  oprema, igrala  za  otroke, klopi, koši za smeti in svetila.

Neposredno  ob  dovoznih in  intervencijskih  poteh  so  predvideni nadkriti in  zastrti smetarniki.