Objekt

Tehnične in arhitekturne lastnosti

Funkcionalna zasnova

Vsaka stavba ima dve komunikacijski jedri, ki vključujeta stopnišče in dvigalo ter potekata od kletne etaže do 5. nadstropja.
Stanovanja so dostopna preko notranjih veznih hodnikov, ki so tudi posredno osvetljeni, preko stopnišč. Določena stanovanja imajo omogočen tudi direkten dostop iz dvigala. Parkiranje vozil je omogočeno na lastniških mestih v podzemni garaži.

Arhitekturna zasnova

Na območju gradnje je sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE St 6-S (vzhodno od Dravograjske ceste) v mestni občini Maribor (MUV 16/2018). Predmetna stavba bo umeščena na vzhodnem delu zemljišča parc. št 2277/86 k.o. Studenci, ki se nahaja na območju med Ulico Roberta Hvalca na jugu in Ul. I. Internacionale na severu.

Tehnične lastnosti

Blok H sestavlja, klet z garažo, kolesarnicama, shrambami in potrebno infrastrukturo ter dva v pritličju povezana stolpiča. Etažnost stavbe je K+P+4+T, streha objekta je ravna. Oblikovno stavba sledi smernicam sodobne gradnje. Členjenost fasade po barvah in volumnih daje razgiban videz in poudarja posamezne elemente kot so vhodi, terase/balkoni ipd. Okna so različnih velikosti in dodatno pripomorejo k razgibanosti.

Finalne obdelave

Stavba bo izvedena v masivni armiranobetonski konstrukciji. Zunanji zidovi in nosilne notranje stene so debeline 20 cm. Nenosilne stene v posameznih stanovanjih so suho montažne. Vsi skupni prostori ter posamezna stanovanja so finalno obdelani. Okoli stavbe se zagotovijo še atriji in zelene površine, ki se oplemenitijo z dodatno zasaditvijo grmovnic.

Tehnične lastnosti stanovanj

Notranje površine armiranobetonskih plošč in sten bodo glajene in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami v belem tonu, opečne stene bodo ometane, glajene in slikane. Stene v kopalnicah in straniščih bodo obložene s keramičnimi ploščicami in slikane s poldisperzijskimi barvami. Stene v kuhinji bodo povsod, tudi v območju predvidene bodoče opreme kuhinje, glajene in finalno slikane s poldisperzijskimi barvami. Svetla višina stanovanj (od gotovih tal do stropa) bo v pritličju in tipičnih etažah znašala 26o cm, razen v najvišji etaži, kjer bo višina 280cm.

Izvedeni bodo klasični betonski plavajoči estrihi s predpisano toplotno oziroma zvočno izolacijo. Finalni tlak v bivalnih prostorih bo parket z zaključnimi letvicami, v kopalnicah, straniščih, utilitijih pa keramika. Na balkonih, ložah in terasah se položijo obloge po izboru projektanta.

Okna in fasadne stene stanovanjskega dela bodo iz PVC okvirjev, najmanj 6 komorna, zastekljena z izolacijskim troslojnim termopan steklom. Na PVC stavbnem pohištvu v stanovanjih bodo nameščena senčila – zunanje ALU žaluzije z motornim pogonom delovanja. Notranja vrata bodo suhomontažna, podboji in vratna krila pa bodo furnirana ali folizirana. Vhodna vrata v stanovanja bodo protivlomna, zvočno izolativna, s kovinskim jedrom in kovinskim podbojem. Prav tako bodo vhodna vrata zagotavljala predpisano požarno zaščito. Vratno krilo vhodnih vrat bo opremljeno tudi s kukalom.

Vsi stropovi v stanovanjih in stopniščih bodo glajeni in barvani s poldisperzijskimi barvami. Strop garaže je ustrezno termoizoliran s kombi ploščami.

– Tlaki garaž bodo armirano betonski – zaglajeni.
– Tlaki predprostorov hodnikov ter stopnišč bodo v keramiki.
– Tlaki sanitarij in kopalnic stanovanj bodo v keramiki.
– Tlaki dnevnih sob in kuhinj bodo v gotovem hrastovem parketu z zaključnimi letvicami.
– Tlaki predsob in hodnikov bodo v gotovem hrastovem parketu ali namenski keramiki srednje kvalitete po potrditvi kupca.
– Tlaki balkonov, loggie in teras bodo zaključeni z oblogo po izboru projektanta.

Balkoni in terase so obloženi s tropskim lesom v kombinaciji s prodom in drugim materialom po detajlu arhitekta. Ograje so kovinske rešetke, cinkane in prašno barvane. Ponekod je zaradi estetskih razlogov ograja steklena ali zidana. Višina ograj je minimalno 100cm.

OGRAJE ATRIJEV bodo zazelenjene.
OGRAJE STOPNIŠČ
Na stopniščih so predvidene ograje iz kovinskih rešetk in  držala.

Streha objekta je ravna, izvedena z zaključnim slojem strešne folije z geotekstilom. Del ob steni je toplotno izoliran z ekstrudiranim polistirenom. Zaključne obrobe so izvedene v vroče cinkani pločevini. Dostop na streho je zagotovljen preko predvidene odprtine v komunikacijskem jedru. Vse obloge zračnikov so izdelane iz vroče cinkane in barvane pločevine.

Vsa kleparska dela na objektu bodo izvedena v pločevini, vroče cinkana in barvana. Gre za obrobe atike, vertikalne odtoke in pa odkapnike balkonov. Vertikalni odtoki žlebov so skriti v fasadi.

Zunanji zidovi objekta so termoizolirani 15 oz. 20 cm in zaglajeni – tankoslojna fasada / kot npr. Demit. Barva po izboru arhitekta. Del fasade se lahko zaključi z drugimi materiali po izboru arhitekta.

Vsa zunanja vrata in okna stanovanj bodo iz namenskih PVC profilov / najmanj 6-komorni sistem /troslojna zasteklitev. Vsa okna in vrata imajo zunanje žaluzije na motorni pogon pogon. Zunaj so predvidene alu okenske police.

Garažna vrata za uvoz v garažo bodo krmiljena v notranji zaprti garaži na elektropogon z daljinskim upravljalnikom. Alu vhodna vrata objekta imajo predpisano požarno odpornost.

Notranja vrata bodo suhomontažna, svetlih mer 80/210 cm, debelina podboja prilagojena debelini sten. Izjema so možna vrata v mokre prostore svetlih mer 70/210 cm. Kljuke vrat bodo dvotočkovne kromirane.

Vhodna vrata v stanovanja bodo dimotesna, toplotno in zvočno izolirana po predpisanih normativih in imajo požarno odpornost, višine 210 cm. Opremljena bodo s cilindrično ključavnico in vratnim kukalom.

Vsa stanovanja bodo ogrevana s pomočjo izmenjevalnika toplote v toplotni podpostaji in talnega razvoda. Vsako stanovanje bo imelo svoj števec porabe vode in kalorimeter za porabo toplote za ogrevanje vode in prostorov. Elektro poraba stanovanja se odčitava na el. števcu lociranem v etaži.

Skupna površina je ozelenjena s travo in zasajena z grmovnicami po projektu zunanje ureditve. Na zelenici je nameščena tudi potrebna urbana oprema, igrala za otroke, klopi, koši za smeti in svetila. Neposredno ob dovoznih in intervencijskih poteh so predvideni nadkriti in zastrti smetarniki.

VHODNA VRATA

Vhodna vrata v stanovanja so varnostna in protivlomna ter opremljena s kukalom.

OKNA

Vsa okna na objektu so troslojna.

ŽALUZIJE

Na vseh oknih in balkonskih vratih so žaluzije z električnim krmiljenjem.

VRATA

Vhodna vrata v kletne shrambe so kovinska na hodniku protipožarna.

OGREVANJE

Talno ogrevanje stanovanj s pomočjo individualnih toplotnih podpostaj.

DOMOFONI

Domofoni/videofoni v stanovanjih povezani z vhodnimi vrati stavbe.