Lokacija

Soseska Novi Vrtovi se nahaja v mirnem zelenem predelu Maribora na meji Tabora in Studencev, na delu območja med Engelsovo ulico, Ulico I internacionale in Ulice heroja Šercerja. Na severu je obstoječa nizka individualna pozidava, na območju soseske pa je predvidena samo stanovanjska pozidava, ki se zaključi z nakupovalnimi centri ob prometni cesti. Sosesko povezuje Ulica Roberta Hvalca, ki se iz Engelsove ulice navezuje na krožišče na Ulici heroja Šercerja.

LIDL

TRGOVINA

190 m

QLANDIA

TRGOVSKI CENTER

500 m

OSNOVNA ŠOLA

LEONA ŠTUKLJA IN FRANCETA PREŠERNA

900 m

VRTEC

VRTEC STUDENCI

400m

VZPENJAČA

POHORJE

2,9 km

ŠPORTNI PARK

POLJANE

390 m

UKC

BOLNIŠNICA

2,3 km

LENT

CENTER

2,1  km

GIMNAZIJA

DRUGA GIMNAZIJA

1,6 km

Okolica

Okolica je v prvi vrsti mirna ter sončna. Dodana vrednost soseske je umeščenost ne daleč stran od centra mesta in v območju, ki nudi hiter dostop do prometnih povezav, mestne infrastrukture ter rekreacijskih površin obrobja mesta.

Okoliški Engelsova ulica in Ul. I internacionale sta ulici z minimalno prometno intenziteto, zelo prometna Ulica heroja Šercerja (Dravograjska cesta) pa je dovolj oddaljena dovolj, da je hrup iz prometnice zanemarljiv, kljub temu pa so pomembne mestne prometnice (Cesta proleterskih brigad, Dravograjska cesta s Koroškim mostom in Ul. Pariških komun) vse dosegljive v radiju 500 m. V enakem radiju se nahajajo še štirje že izgrajeni nakupovalni centri (Lidl, Qlandija, Center okoli Hoferja in Ikona).

Zaključena celota soseske že nudi in bo nudila visoko kvaliteto življenja in varnosti, posledično pa veliko možnosti preživljanja prostega časa. Ves mirujoč promet bo odmaknjen v podzemno garažo, kjer so na voljo tudi kolesarnice ter shrambe, okolica stavb pa bo tako prosta avtomobilov ter primerno ozelenjena.

ŠPORTNE POVRŠINE

400 m

CENTER MESTA

2,3km

Prodaja stanovanj
031 442 999