TEHNIČNE LASTNOSTI STANOVANJ

Funkcionalna  zasnova  stanovanj

Vsaka stavba  ima  komunikacijsko jedro, ki vključuje stopnišče in dvigalo ter poteka od kleti do zadnje etaže.

Stanovanja so dostopna  preko notranjih veznih  hodnikov, ki so razen v pritličju tudi  posredno  osvetljeni, preko stopnišč. Stanovanja imajo enostransko ali dvostransko osvetlitev.

Vsa stanovanja razen štirih imajo lastne zunanje površine. V pritličju jim pripadajo terase, v nadstropjih pa strešne terase ali lože. V kleti  imajo stanovanja  shrambe in parkirna mesta.

Možna so odstopanja od projektne dokumentacije, do katerih lahko pride pri izvajanju del kot posledica napak v projektni dokumentaciji, izvedbe gradbeno obrtniških del ali na podlagi želj strank po spremembah.

Stene in stropovi

Nosilne stene so armiranobetonske debeline 20cm. Predelne nenosilne stene so suho montažne s podkonstrukcijo v debelini 5 ali 7.5 cm, zvočno izolacijo in dvostransko dvojno mavčno kartonsko oblogo. Inštalacijske stene se izvedejo v prilagojeni širine glede na potrebe strojnih inštalacij. V mokrih prostorih se uporabijo vlago odporne mavčno kartonske obloge.

Notranje površine armiranobetonskih plošč in sten bodo kitane in finalno slikane s pol disperzijskimi barvami v belem tonu. Mavčno kartonske stene so kitane in slikane. Stene v kopalnicah in straniščih bodo obložene s keramičnimi ploščicami do višine 2.1m (na stenah z vgrajeno sanitarno opremo). Dokončen izbor barv keramike, srednjega cenovnega razreda določi projektant z investitorjem.

Stene v kuhinji bodo povsod, tudi v območju predvidene bodoče opreme kuhinje, kitane in finalno slikane s pol disperzijskimi barvami.

Svetla višina bivalnih prostorov v stanovanjih (od gotovih tal do stropa) bo v pritličju in nadstropjih 2.6 m.

Vsi stropi v stanovanjih in stopniščih bodo glajeni in barvani s pol disperzijsko belo barvo. Strop v kleti, razen v stopniščih bo neobdelan (pod ogrevanimi prostori se izvede stropna toplotna izolacija).

Investitor in projektant si med izvedbo v primeru tehničnih zahtev pridružujeta pravico do zamenjave finalnih oblog in materialov s kvalitetno ekvivalentnimi.

Tlaki

 Izvedeni bodo klasični betonski plavajoči estrihi s predpisano toplotno in zvočno izolacijo. Finalni tlak v bivalnih prostorih bo gotovi parket z zaključnimi letvicami, v kopalnicah, straniščih in utility-jih keramika z nizko stensko obrobo.

Na ložah in terasah se položi keramika ali lesene podnice v kombinaciji z drugimi materiali (prodec) vse po navodilih projektanta.

Stavbno pohištvo

Okna in balkonska vrata

Okna in balkonska vrata so iz PVC profilov. Okna so razen protipožarnih zastekljena s troslojnim termoizolacijskim steklom. Vsa okna (razen oken v ložah) imajo ALU zunanjo žaluzijo, na elektro pogon. V primeru lož so ALU zunanje žaluzije z elektro pogonom postavljene na zunanji rob lože. Izjema so vogalne lože, kjer je žaluzija izvedena ob oknu.

Vhodna vrata v stanovanja

Vhodna vrata v stanovanja so požarno odporna, protivlomna, zvočna izolativna. Vrata so opremljena s cilindrično ključavnico, širokokotnim kukalom, ter varnostnim omejevalom odpiranja. Svetla mera vrat je 0,9/2,1 m. Vsa vrata imajo do 2cm visok prag.

Notranja vrata v stanovanjih

 Notranja vrata v stanovanjih so lesena s podbojem kljuko in tesnilom. Svetle mere vrat so 0,8/2,1 m. Izjemoma so vgrajena vrata dimenzij 0.7/2.1m v wc-jih ali shrambah. Podboji vrat so prilagojeni debelini sten. V primeru manjših neravnin je stik podboja in stene kitan.

Vsa vrata ki mejijo na umetno odzračevane prostore so minimalno podrezana nad finalnim tlakom.

Sanitarna oprema

 V kopalnicah in WC-jih bodo vgrajeni sanitarni elementi oz. oprema:

  • podometni splakovalnik (kotliček) brez tipke,
  • odtočna kanaleta v prostoru tuša, kjer so tla iz keramike v naklonu,
  • podometna priprava za bide (samo opcijsko proti doplačilu po odobritvi projektanta v določenih 4-sobnih stanovanjih)
  • oprema za montažo pralnega stroja (odtok, podometni sifon, priključek za vodo)
  • kopalniški aksialni odvodni ventilator, z zakasnitvijo izklopa,
  • podkonstrukcije za montažo umivalnikov, školjk za wc-je in bide (opcijsko),
  • priprava odtočne kanalizacijske cevi in fitingi iz polietilena visoke gostote (PE) za odvodnjavanje odpadne vode, po potrebi v kombinaciji z litoželeznimi cevmi.

Lože, terase in atriji

 Vse ograje med sosednjimi atriji bodo kovinske in postavljene samo na mejo med posameznimi lastniškimi atriji. Vse ograje v ložah bodo v stekleni izvedbi. Višina ograj je minimalno 100 cm.

Terase v 2. nadstropju so medsebojno ločene delno s pregradno steno.

Tla lož in teras se zaključijo v keramiki položeni na podkonstrukciji z distančniki ali lesu v kombinaciji z drugimi materiali (prodec) po navodilih projektanta.

Elektroinštalacije

Vsako stanovanje bo prek svojega merilnega mesta in glavne varovalke priključeno na javno električno omrežje. Elektro  poraba  stanovanja  se  odčitava  na el. števcu  lociranem v kleti ali na hodniku.

Priključitev za posamezne stanovanjske enote bo izvedena v obliki enofaznega ali trofaznega priključka po navodilih projektanta.

Za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev bo od priključne omarice v kleti posameznega objekta do posameznega stanovanja izveden razvod z optičnimi vlakni, ki se v stanovanju zaključi v podometni omarici za telekomunikacije. V posameznem stanovanju bo izveden razvod do posameznih telefonskih in televizijskih vtičnic. V vsakem stanovanju bo vgrajena govorna naprava – domofon za komunikacijo med glavnim vhodom v stavbo in posameznim stanovanjem z možnostjo električnega odpiranja vhodnih vrat. Vse žaluzije imajo upravljanje na električni pogon.

Stanovanjem v pritličju in 2.nadstropju, kjer je predvidena strešna terasa, lahko proti plačilu pripravimo izvod za upravljanje tend, katere se lahko vgradijo s strani lastnika stanovanja po prevzemu stanovanj po predhodni odobritvi tipa s strani projektanta. Površine vseh nosilnih elementov tend morajo biti v antracitnih barvah.

Ogrevanje

Objekti bodo ogrevani daljinsko, preko vročevoda. Vsako stanovanje bo imelo svojo toplotno podpostajo. Ogrevanje se bo vršilo preko talnega gretja ločeno po posameznih enotah. Vsaka veja talnega ogrevanja bo priključena na razdelilec talnega ogrevanja. Temperatura bo uravnavana s pomočjo enega sobnega termostata, nameščenega po navodilih projektanta. Lokacija toplotne podpostaje v stanovanju je določena s strani projektanta, ki si pridržuje pravico, da zaradi zahtevnosti tehnične izvedbe lahko izvede spremembo končne pozicije.

Prezračevanje

Prezračevanje sanitarij in kopalnic, katere nimajo možnosti naravnega prezračevanja, je urejeno s stenskim ventilatorjem z zakasnitvijo izklopa. Predvideni so odvodni kopalniški ventilatorji s požarnim ohišjem in požarno manšeto. Ventilator je nameščen na steni in odvaja zrak skozi streho na prosto. Vklop ventilatorja je izveden preko razsvetljave, izklop se izvede z zakasnitvijo.

Vodovod

Poraba vode po posameznih stanovanjih se obračunava z odštevalnimi števci, kateri so vgrajeni na stopnišču. Izvedeni bodo vsi razvodi za hladno in toplo vodo, vključno z vodovodnimi baterijami. V PZI so vrisane vodovodne inštalacije zunanje armature, ki se izvede opcijsko proti doplačilu in se bo izvedla samo v primeru potrdila ter doplačila kupca posameznega stanovanja.

Hlajenje

Za doplačilo je možna izvedba klimatske naprave hkrati s potrebno inštalacijo. Zunanja enota se montira na streho 1. ali 4. nadstropja. V PZI so vrisane inštalacije, ki se izvedejo opcijsko proti doplačilu in se bodo izvedle samo v primeru potrdila ter doplačila kupca posameznega stanovanja.

Kletne shrambe

Vsakemu stanovanju pripada prostor za shrambo, ki se nahaja v kleti posameznega objekta. Stene so suho montažne ali kovinske. Mavčne stene so kitane in barvane. Vrata so kovinska. Določene shrambe se nahajajo direktno pred parkirnimi prostori, večina shramb pa je urejenih v ločenem prostoru, kjer je urejen skupen hodnik in dostop do posamezne shrambe. Nekatere shrambe so predvidene tudi v sklopu zaprtega privatnega parkirišča.