Lastnosti soseske

Stavbe bodo z najsodobnejšimi bivalnimi standardi umeščene v prostor tako, da bo območje ostalo odprto ter zračno, celotna končna oblika naselja pa bo delovala sinhrono s preostankom že obstoječega stavbnega tkiva. Vsa stanovanja bodo nudila zunanje površine, po dva stanovanja na stavbo pa tudi večjo teraso.

Ves mirujoč promet bo odmaknjen v podzemno garažo, kjer bodo na voljo parkirna mesta, kolesarnice ter shrambe, neposreden dostop do stanovanjskega dela pa preko komunikacijske površine z dvigalom, da bo pot v nadstropje vašega novega doma čim lažja.

Zagotovljenih bo 2500 m2 zelenih površin, ki bodo vključevala zelenice, igrala, pešpoti, urbano opremo ter razsvetljavo. Prijetno, družinam prijazno okolje, kjer ne bo mimoidočih avtomobilov v tranzitu, bo gotovo pomemben dejavnik pri odločitvi za novo stanovanje.

Tlorisi stanovanj, kot v vseh projektih Skupine Novogradnje Maribor, bodo maksimalno uporabni, sodobno zasnovani, z veliko naravne svetlobe in brez neizkoriščenih površin. Predvidena mesta za notranjo opremo ter smiselno umeščene komunikacijske površine, bodo nudila dodano vrednost stanovanjem. Nizke obratovalne stroške bomo udejanjili z uporabo kakovostnih energetsko učinkovitih materialov, ter gradnjo, ki upošteva sodobne energetske standarde.