Kare Koroška inštalacije

Strojno inštalacijska dela potekajo po terminskem planu: